Cement / Wapno

Cement / Wapno2019-03-08T13:03:37+00:00

Cement – hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane w cementowniach z surowców mineralnych (margiel lub wapień i glina) wypalonych na klinkier w piecu cementowym, a następnie zmielenie otrzymanego spieku z gipsem, spełniającym rolę regulatora czasu wiązania. Stosowany jest do przygotowywania zapraw cementowych, cementowo-wapiennych i betonów. Wykorzystywany jest do łączenia materiałów budowlanych. Ze względu na skład i właściwości rozróżnia się dwie podstawowe grupy: cementy powszechnego użytku, oraz cementy specjalne.

Wymagania i właściwości dla obu grup cementów w Polsce określają normy:
– PN-EN 197-1:2012 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
– PN-B-19707:2013 Cement, Cement specjalny – Skład, wymagania i kryteria zgodności

Rodzaje cementów powszechnego użytku:

 • cement portlandzki (CEM I)
 • cement portlandzki wieloskładnikowy (CEM II)
 • cement hutniczy (CEM III)
 • cement pucolanowy (CEM IV)
 • cement wieloskładnikowy (CEM V)oraz cementy specjalne, np. cement kwasoodporny (obecnie nie stosowany), cement wiertniczy, ekspansywny.

Ze względu na sposób i szybkość wiązania i twardnienia wyróżnia się:

 • cement ekspansywny,
 • cement szybkotwardniejący,
 • cement tamponażowy.

Są także inne spoiwa, które w swojej nazwie mają słowo cement:

 • cement anhydrytowy, tzw. cement Keena, spoiwo powietrzne,
 • spoiwo magnezjowe, tzw. cement Sorela, spoiwo powietrzne,
 • wapno hydrauliczne, tzw. cement romański, będący spoiwem hydraulicznym, opatentowany w 1796 roku przez Josepha Parkera, wytwarzany poprzez wypalenie margla zawierającego składniki ilaste, podobny do wapna hydraulicznego (które powstaje poprzez wypalenie mieszaniny kredy i gliny).

MULTI 32,5 to cement o bardzo wielu zastosowaniach. W okresie wiosenno-letnim idealnie nadaje się do wszystkich prac budowlanych. Można z niego wykonywać beton towarowy przeznaczony na stropy, ławy fundamentowe, schody czy tarasy. To cement o podwyższonej odporności na działanie środowisk agresywnych chemicznie. Idealnie nadaje się także do produkcji zapraw, podsypek pod nawierzchnie z kostki brukowej, a także stabilizacji gruntów i produkcji tzw. „chudych betonów”. To nieodzowne spoiwo do drobnych prac remontowych i naprawczych w Państwa domach
.

EKO+ 32,5 to nowoczesne i ekologiczne spoiwo w klasie 32,5R. Zastosowanie energooszczędnej technologii produkcji oraz dużej ilości wysokiej jakości dodatków mineralnych powoduje, że EKO+ 32,5 jest najbardziej proekologicznym spoiwem w swojej klasie. To cement zaprojektowany z myślą o uniwersalnym zastosowaniu. Znakomicie sprawdzi się na każdej budowie i w trakcie każdego remontu. Gwarantuje wysoką jakość zapraw murarskich, tynkarskich czy podsypek pod kostkę brukową. Niski skurcz tego spoiwa, a także odporność na agresję chemiczną (np. z wód gruntowych) sprawiają, że EKO+ 32,5 wykorzystany do budowy fundamentów czy obiektów inwentarskich nadaje im wieloletnią trwałość.MASTER 42,5N jest odpowiedzią na potrzeby obiektów narażonych na agresywne środowisko. Świetnie sprawdzi się jako spoiwo przy budowie zbiorników na szambo, oczyszczalni ścieków, obiektów budownictwa rolniczego i składowisk odpadów. Z powodzeniem można wykonywać z niego również fundamenty, stropy czy wieńce. Znakomicie sprawdzi się także przy wykonaniu posadzek, a zaprawy tynkarskie i murarskie stworzone z jego domieszką będą charakteryzować się jasną barwą i bardzo dobrą urabialnością. Stosując cement MASTER 42,5N ograniczamy występowanie wykwitów węglanowych, a dobrze zaprojektowany beton z użyciem tego spoiwa charakteryzuje się przyrostami wytrzymałości nawet po wielu latach użytkowania konstrukcji.

Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (S-V) 42,5 N AZ
 
- beton towarowy do wyrobu uzbrojonych i nieuzbrojonych elementów budowlanych
nieuzbrojonych elementów budowlanych.