Budowa fundamentów oczyszczalni ścieków

Alfabud w akcji. Fundamenty oczyszczalni ścieków. Beton C30/37, wodoszcelność W8, mrozoodporność F 150. Zasięg pompy 32mb, wydajność pompy do 80m3/h.